Pasar al contenido principal

Remuneraciones

01/02/2021

Jerarquía de Remuneraciones para Ministerio de Industria, Energía y Minería de Fecha: 01/02/2021

Tipo de ContrataciónEscalafónGradoDenominaciónMonto Nominal TotalCompensación
89450118-d9ee-43e2-9dfa-5635113e6bc8FuncionarioC0317Gerente de Área de Calidad172.524

-

386ab090-7850-4c18-b4e3-85a0971ed5d7ContratadoAdscripto140.954

-

e03216b0-cbec-45a7-a3ba-4944894b7411ContratadoAdscripto125.292

-

5df51d31-7bef-4483-9304-3dfe820302fdFuncionarioA16Gerente Técnico I, Director de División80.446

-

979f7a4c-ca3a-4dc5-a360-63e9357f6f88FuncionarioA15Asesor I76.537

-

fde6944c-f77f-4766-a2e4-fe563ea74fa1FuncionarioB15Técnico76.537

-

b62e9ae4-a9c8-4aa9-9ca7-ed72321b75d3FuncionarioA14Asesor III73.059

-

fdbd5f40-4684-48c0-88db-2636b78b8c09FuncionarioD14Gerente Técnico II, Director de División73.059

-

45505d8e-c7ec-4acf-b46f-0c2a42b57f25FuncionarioA13Asesor III69.993

-

071fd3c6-dd23-41af-952e-54012f3e033cFuncionarioB13Técnico II69.993

-

9ca429d9-8e4b-4719-bc1c-91a4eb60a4ebFuncionarioC13Director de División69.993

-

f98cd8cf-be45-40dc-8a4f-e65f455125f5FuncionarioD13Especialista III69.993

-

f7396c48-24eb-4102-ac99-cd402ccc6481FuncionarioA12Asesor IV67.320

-

2652a5a3-81b2-4458-b861-2397ea2bb1aaFuncionarioB12Técnico III67.320

-

949e5a18-553a-46e8-98b2-b91da82add21FuncionarioC12Administrativo67.320

-

ebdb5dcd-f092-4eec-86eb-4dc47e3ec7e0FuncionarioD12Especialista III67.320

-

daddae96-044c-4b0e-9297-0e3eccbdcb6dFuncionarioA11Asesor III64.987

-

96b00de9-aced-4956-9768-f201ed784ddbFuncionarioB11Técnico IV64.987

-

be3290ab-f391-4a92-9ff0-a73f33f4d8afFuncionarioC11Secretario II64.987

-

24f661d1-be70-452d-bbf0-66480d4a1ebeFuncionarioD11Especialista IV64.987

-

08c73776-a802-44cd-906e-5d4150bd6522FuncionarioA10Asesor V62.707

-

33c769bc-00fe-4910-b58c-186c6864ebb6FuncionarioB10Técnico V62.707

-

2e790230-086a-4d18-9741-cdf00591a916FuncionarioC10Administrativo62.707

-

cc66d347-6f2c-4921-ae3d-d4005da370ebFuncionarioD10Especialista V62.707

-

71b02f45-f3f2-4808-b558-ad877d632776FuncionarioC9Administrativo I60.732

-

7de32cfb-5db5-4b2c-bf39-6675054f7548FuncionarioD9Especialista VI60.732

-

33653189-86ae-4a15-aafa-70c577bd9763FuncionarioC2Administrativo II59.030

-

3344c70e-5234-4afe-a2b7-10a30b4b183dFuncionarioC8Administrativo I59.030

-

0c864711-c11a-457d-9921-7a4e3adaee9bFuncionarioD8Especialista VII59.030

-

09154e65-935c-44c9-b136-9d969fc75410FuncionarioE8Oficial V59.030

-

beba19ca-f412-4734-989f-08f5e0c65e15FuncionarioA7Asesor IX57.558

-

f5ceefb3-c3a4-4bb1-892a-29f0a3f4f1c8FuncionarioB7Técnico VIII57.558

-

d1c22e32-beb8-4ae2-bf8f-422ebd9640c4FuncionarioC7Administrativo III57.558

-

82c0a12f-2707-4014-95b7-61df9e32371bFuncionarioE7Oficial V57.558

-

f51a77a6-9c70-4882-acfd-371da6e6378eFuncionarioF6Auxiliar III57.558

-

4dc562b7-6199-443c-b177-8ee621745e5aFuncionarioF7Auxiliar57.558

-

f3ec0a9e-cf56-4bc6-a5a9-5f775c8aa012FuncionarioC6Administrativo III55.384

-

e4318c54-c20e-4c25-932c-43a3d9e79f71FuncionarioD6Especialista IX55.384

-

28aef809-4814-4218-aa73-28ccd781228bFuncionarioE6Oficial IV55.384

-

e98820b0-4134-4588-963d-d0420dc31504FuncionarioA12Asesor XII52.692

-

68e16a8b-d466-4582-9a3c-22dcd908d2c6FuncionarioC4Administrativo VI52.692

-

9b56ebf8-85e6-4e62-b946-f1066abd75daFuncionarioB3Técnico XII51.825

-

bd08a795-78b7-4595-9111-96712f9a9973FuncionarioC1Administrativo XIV49.336

-

9e26f6b7-12f0-4fb1-943d-43022b26140fFuncionarioD1Especialista XIV49.336

-

30176e34-e5f5-4fdb-9bea-fe708dbde8b6FuncionarioE1Oficial IX49.336

-

a5394aac-ba17-4708-a5c2-987237d2bf94ContratadoAdscripto37.066

-